Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

 

Besplatni broj telefona za hitne intervencije

0800 200 179

Info i podrška

info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Projekt osmišljen za krajnje korisnike i sve zainteresirane za problematiku sustava centralnog grijanja.

Naziv firme:
Gradska toplana d.o.o.
MBS: 080799600
OIB: 84300617934
IBAN: HR7024000081110149926
Adresa sjedišta:
Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac
Adresa ureda:
Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac
Radno vrijeme:
07.00 - 15.00
Kontakt telefoni:
T : 047/411-166
F : 047 411 169
E : info@gradska-toplana.hr
Besplatni broj telefona za hitne intervencije:
0800 200 179

DIREKTOR:HRVOJE KLOBUČAR

ZAMJENIK DIREKTORA I FINANCIJSKI RUKOVODITELJ : ZDRAVKO EREMIĆ

TEHNIČKI RUKOVODITELJ : INOSLAV LATKOVIĆ

REFERENT ZA ODNOSE S POTROŠAČIMA : JADRANKO MEJAŠIĆ

POSLOVNI TAJNIK I VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU: HANA THOMANN

REFERENT NAPLATE – NAGODBE I OBROČNA PLAĆANJA: LIDIJA MATAN

 

Kontakt

obvezno polje
obvezno polje
obvezno polje
obvezno polje
obvezno polje
obvezno polje
obvezno polje

Polja označena sa * su obavezna!