Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Krajnji kupci

Mjerenje potrošnje

Mjerenje potrošnje

Po kojem principu se obračunava potrošnja nekog kućanstva za grijanje? Po potrošnji, četvornim metrima, broju članova ili nekoj drugoj formuli i kojoj?

Potrošnja toplinske energije obračunava se na više načina, ovisno o tome ima li krajnji kupac zasebno mjerilo (kalorimetar), uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike) ili se obračun vrši obračunskim metodama prema udjelu (snage, površine). Nadalje, obračunska snaga ovisi o raspodjeli priključne snage (zgrade) i vrši se na jedan od dva načina: prema proračunu toplinskog opterećenja (primjenom važeće norme) tj. izračunatoj snazi za određeno kućanstvo ili udjelom površine određenog kućanstva u ukupnoj grijanoj površini svih kućanstava na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Naknade koje plaćaju kućanstva su naknada za opskrbu i naknada za djelatnost kupca, Gradska toplana d.o.o. obje naknade obračunava prema grijanoj površini kućanstva.

Bitno je naglasiti da je trošak grijanja kućanstva ovisan o više čimbenika: energetskom razredu kućanstva tj. građevine, navikama stanara (željena temperatura prostora i trajanje grijanja), površini koja se grije, prosječnoj vanjskoj temperaturi i cijeni samog grijanja. Najbolji put za smanjenje troškova grijanja je optimizacija potrošnje (npr. programirajućim termostatskim ventilima) te ulaganje u energetsku učinkovitost zgrade (energetski učinkovitija fasada i vanjska stolarija).

 

Molim izračunajte primjer.

Domaćinstvo je tijekom mjeseca potrošilo 200 kWh. U stanu od 50 četvornih metara je dvoje ljudi.

Koliko će oni platiti potrošnju za taj mjesec, ukupno grijanje sa svim davanjima, fiksnim i varijabilnim dijelom te naknadama i PDV-om?

Sukladno Vašim inputima, uz snagu za predmetni stan izračunatu sukladno propisima i najčešćoj praksi u Republici Hrvatskoj  te aktualnom cjeniku Gradske toplane d.o.o., mjesečni trošak kućanstva iznosit će 247,58 kn (PDV uključen).

Zašto moram plaćati fiksni dio računa?

Unutarnje instalacije koje prolaze kroz višestambenu zgradu zajednička su imovina svih suvlasnika, a zgrada kao cjelina priključena na centralni toplinski sustav je energetska cjelina, te je u računu krajnjeg kupca za grijanje izražen i njegov udio u fiksnim troškovima toplinske energije za zgradu, kao cjelinu.

Prostor krajnjeg kupca je dakle sastavni dio zgrade priključene na centralni toplinski sustav grada Karlovca. Račun za grijanje preko centralnog toplinskog sustava se, sukladno zakonskim propisima, sastoji od više kategorija – tarifa energije, tarifa snage te naknada za opskrbu i djelatnost kupca.

Troškovi snage obuhvaćaju nastale fiksne troškove nužne za obavljanje djelatnosti proizvodnje toplinske energije i djelatnosti distribucije toplinske energije, kao što su troškovi održavanja proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže, amortizacije te ostalih fiksnih troškova poslovanja proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije. Napominjemo da troškovi snage ne ovise o utrošenoj količini toplinske energije, a isti se krajnjim kupcima obračunavaju u jednakom iznosu svaki mjesec.

Troškovi snage raspodjeljuju se na sve krajnje kupce u  zgradi temeljem modela koji je određen odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Naknadom za djelatnost opskrbe toplinskom energijom pokrivaju se troškovi poslovanja opskrbljivača toplinskom energijom vezani za procese ugovaranja proizvodnje toplinske energije s proizvođačem i distribucije toplinske energije s distributerom te prodajom i obračunom troškova toplinske energije kupcu toplinske energije. Naknada za djelatnost opskrbe toplinskom energijom obračunava se svaki mjesec u istom iznosu.

Naknadom za djelatnost kupca toplinske energije pokrivaju se troškovi poslovanja kupca toplinske energije vezani za kupovinu toplinske energije od opskrbljivača toplinskom energijom, raspodjelu i obračun troškova toplinske energije, ispostavu (izrada, ispis, slanje, dostava) računa za toplinsku energiju krajnjim kupcima, naplatu izdanih računa uključujući sudske troškove te stručno upravljanje, rukovanje i održavanje zajedničke toplinske podstanice za zgradu. Naknada za djelatnost kupca toplinske energije obračunava se svaki mjesec prema površini stambenog i/ili poslovnog prostora.

Fiksni troškovi (snaga i naknade) obračunavaju se u jednakim iznosima za svako obračunsko razdoblje.

Zašto moj susjed ima manje račune od mene?

Gradska toplana Karlovac svaki mjesec mjeri, očitava i obračunava potrošenu toplinsku energiju na svakom obračunskom mjernom mjestu posebno, prema mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade. Potrošnja toplinske energije na obračunskim mjernim mjestima se razlikuje, jer ovisi o više različitih faktora. Stoga nije mjerodavna usporedba računa krajnjih kupaca na različitim mjernim mjestima, odnosno u različitim zgradama. Tijekom ogrjevne sezone, potrošnja toplinske energije, na svakom obračunskom mjernom mjestu, se razlikuje ovisno o:

  • kvaliteti građevinske izvedbe zgrade
  • kvaliteti toplinske izolacije zgrade
  • kvaliteti stolarije
  • položaju zgrade
  • režimu grijanja
  • načinu na koji krajnji kupci koriste toplinsku energiju

Krajnji kupci, na istom obračunskom mjernom mjestu, kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema površini, za prostor iste površine, dobit će jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu, kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema razdjelnicima ili kalorimetrima, za prostor iste površine, u pravilu neće dobiti jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Iznosi njihovih računa razlikuju se ovisno o potrošnji pojedinog stambenog/poslovnog prostora, koja ovisi o:

  • kvaliteti toplinske izolacije stambenog/poslovnog prostora
  • kvaliteti stolarije
  • položaju stambeno/poslovnog prostora u zgradi
  • načinu na koji krajnji kupci u stambenom/poslovnom prostoru koriste toplinsku energiju

Kako se obračunava potrošnja stanarima koji nisu ugradili razdjelnike u svoje stanove?

Pravilnikom o načinu raspodjele potrošnje toplinske energije i Izmjenama i dopunama Pravilnika definiran je korektivni faktor koji iznosi 2 ili više (ukoliko tako odluče vlasnici).

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas