Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Krajnji kupci

Razdjelnici

Razdjelnici

Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije. Razdjelnici se ugrađuju na ogrjevna tijela (radijatore) u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se, prije ugradnje razdjelina, troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.

Koja je svrha ugradnje termostatkih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

Kalorimetar je mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu. Razdjelnik je uređaj koji registrira impulse prema grijanju svakog ogrjevnog tijela (radijatora). Razdjelnici služe za točniju raspodjelu toplinske energije za grijanje koja je isporučena zgradi i koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije, odnosno na obračunskom mjernom mjestu u toplinskoj podstanici. Uz ugradnju kalorimetra i razdjelnika ugrađuju se i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventil i termostatska glava) koji omogućuju kvalitetniju regulaciju temperature zraka u pojedinim prostorijama u stanu. Također, preporuča se provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi, odnosno ugradnja balans ventila i frekventno reguliranih crpki. Ugradnjom opreme za balansiranje sustava osigurava se kvalitetnije grijanje svih radijatora u zgradi, te se sprječava mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar zgrade. Ukupno gledano, cijeli sustav se može promatrati kao mjera energetske učinkovitosti, jer se ukupna potrošnja energije na razini zgrade smanjuje. Uštede u potrošnji toplinske energije na razini cijele zgrade kreću se od 20-30%, a posljedica su promjene ponašanja krajnjih kupaca koji su ugradnjom tih uređaja motivirani na racionalnu potrošnju toplinske energije. Ugradnja termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika ne znači automatski uštedu energije i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan u zgradi. Neki vlasnici stanova imaju mogućnost postići veće uštede (stanovi okruženi grijanim prostorima s dobrom izolacijom i dobrom stolarijom), dok je kod drugih mogućnost manja (stanovi okruženi negrijanim prostorima s velikom površinom vanjskih zidova bez adekvatne izolacije, starom stolarijom i dr.). Najveće uštede u potrošnji toplinske energije mogu se postići ulaganjima u energetsku obnovu za što postoji mogućnost sufinanciranja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri čemu je potreban angažman upravitelja zgrade.

Mjere li razdjelnici isporučenu toplinsku energiju?

Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije i ne mjere isporučenu toplinsku energiju.

Koji je princip rada razdjelnika?

Razdjelnik mjeri razliku temperatura između ogrjevnog tijela (radijatora) i okolnog prostora te sukladno razlici temperatura, postavljenim parametrima ogrjevnog tijela (specifično za određeni tip ogrjevnog tijela, prema uputi proizvođača razdjelnika) te ugrađenom algoritmu odašilje određeni broj impulsa prijemnoj stanici.

Što registrira razdjelnik?

Razdjelnik registrira temperature ogrjevnog tijela i okolnog prostora.

Koja je zakonska obveza vezana uz zgradnju razdjelnika?

Obveza ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set, odnosno uređaj kojim se može regulirati potrošnja toplinske energije) i mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetar) ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) propisana je Zakonom o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13, 14/14 i 95/15) koji je uzeo u obzir smjernice Direktive EU o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU) u kojoj je individualno mjerenje navedeno kao jedna od mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u zgradama. U Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. do 2016., uz ostale mjere energetske obnove zgrada, individualno mjerenje toplinske energije također je navedeno kao jedna od mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Kolike su kazne za neugradnju radijatorskih ventila, razdjelnika ili kalorimetara u zakonskom roku?

Zakonom o tržištu toplinske energije u članku 50. propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi razdjelnike ili mjerila i termostatske ventile u svoju samostalnu uporabnu cjelinu u propisanom zakonskom roku. Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi navedene uređaje.

Što propisuje zakon, a krajnju kupci trebaju znati prilikom ugradnje razdjelnika?

Krajnji kupci toplinske energije koji ulaze u proces ugradnje razdjelnika topline u svoje stambene/poslovne prostore trebaju znati da Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju propisuje sljedeće:

  • odluku o ugradnji razdjelnika topline donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora (krajnji kupci)
  • vlasnici stambenih/poslovnih prostora dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju razdjelnika te su dužni o svom trošku održavati razdjelnike
  • u zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača razdjelnika, kojega vlasnici stambenih/poslovnih prostora slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije
  • kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika topline, vlasnici stambenih/poslovnih prostora trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava i ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije, najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora mora biti opremljeno razdjelnicima.

Zašto razdjelnik ne mjeri u kWh?

Razdjelnici topline mjere razliku temperature, s kojom ogrjevno tijelo grije prostor i temperature u jedinici impuls. U stambenim zgradama, u kojima je sustav centralnog grijanja proveden kroz vertikale koje prolaze kroz stanove, nemojuće je pouzdano mjeriti potrošnju pojedinog stana na jednom mjestu, bez rekonstrukcije sustava grijanja i ugradnje individualnih mjerila toplinske energije. Zato se koriste razdjelnici na svakom radijatoru, kako bi se bilježio udio potrošnje radijatora u ukupnoj potrošnji zgrade. Udjeli se iskazuju impulsima - udio impulsa stana u ukupnim impulsima u zgradi jednak je i udjelu u potrošenoj toplinskoj energiji tog stana, u ukupno potrošenoj energiji zgrade, zajedno sa određenim dijelom udjela svakog stana prema površini, a praksa je pokazala da kvalitetno instalirani razdjelnici daju potpuno zadovoljavajuće rezultate.

 

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas