Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Novosti

Oglas za prodaju otpadnog željeza

Oglas za prodaju otpadnog željeza
30. rujna 2021.

Temeljem Odluke o prodaji otpadnog željeza iz kotlovskog postrojenja Gradska toplane d.o.o., ur. broj:3906 pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za kupnju otpadnog željeza

 

OGLAS ZA PRODAJU OTPADNOG ŽELJEZA IZ KOTLOVSKOG POSTROJENJA

Rok za dostavu ponuda je 05. listopad 2021. godine do 12.00 sati, poštom na adresu Gradske toplane d.o.o., 47 000 Karlovac, Tina Ujevića 7 ili osobno u tajništvo Društva.

Prodaje se otpadno željezo iz kotlovskog postrojenja u vlasništvu Gradske toplane d.o.o:

  • početna procijenjena vrijednost: 50.000,00  kn bez PDV-a:,
  • procijenjena količina: 34,9 tona,
  • rezanje, usitnjavanje i odvoz otpadnog željeza u ponuđenoj cijeni na teret kupca.
     

Otpadno željezo iz kotlovskog postrojenja može se pregledati radnim danom od 30.09. do 04.10.2021. godine u vremenu od 08.00 do 13.00 sati u krugu Gradske toplane d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti otpadnog željeza.

Jamčevine se mogu uplatiti na poslovni račun Gradske toplane d.o.o. na IBAN HR70 2400 0081 1101 4992 6, Karlovačka banka d.d., najkasnije do 05.10.2021.godine do 12.00 sati.

Osoba čija ponuda će biti odabrana dužna je u cijelosti u roku od 3 dana izvršiti uplatu prodavatelju ponuđeni iznos umanjen za već uplaćenu jamčevinu, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja otpadnog željeza iz kotlovskog postrojenja obavlja se po načelu “viđeno-kupljeno” i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe čija je ponuda odabrana.

Povrat uplaćene jamčevine za osobe koje su sudjelovale u nadmetanju, a nisu odabrane, provesti će se najkasnije u roku od 8 dana pod uvjetom da je dostavljen broj računa uplatitelja.

Cijena se izražava u kunama bez PDV-a. Ponuda mora sadržavati pored ponuđenog iznosa za predmet prodaje i:

1. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

2. broj računa uplatitelja za potrebe povrata iznosa jamčevine.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Gradska toplana d.o.o.,Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac, s naznakom „Ponuda za kupnju otpadnog željeza iz kotlovskog postrojenja – ne otvarati“.

Gradska toplana d.o.o. objaviti će odluku o odabiru najpovoljnije ponude na web stranici Gradske toplane d,o,o, www gradska-toplana.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti: na e-mail: dubravko.dukovcic@gradska-toplana.hr  ili na broj mobitela 091/2584013

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas