Kontakt telefon 047 411 166
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Obavijest o otpisu duga fizičkim osobama

Kategorija: Novosti

Temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, Nadzorni odbor Gradske toplane d.o.o.  donio je Odluku o načinu, uvjetima i postupku jednokratnog otpisa dugova  blokiranim krajnjim kupcima  - korisnicima socijalnih programa – subvencije za grijanje.

Temeljem ove odluke svi blokirani krajnji kupci Gradske toplane d.o.o. koji su korisnici socijalnih programa – subvencije za grijanje  mogu ostvariti otpis dugovanja u visini od najviše 10.000,00 kn na ime glavnice dugovanja po osnovi isporučene toplinske energije i troškova, time da će se pripadajuća zakonska zatezna kamata otpisati istovremeno sa glavnicom i troškovima,  i to za dugovanja koja nisu osigurana založnim pravom.

Pozivamo sve naše blokirane krajnje kupce koji su korisnici socijalnih programa – subvencije za grijanje da podnesu zahtjev za otpis duga u periodu od 18.09.2018.g. do 18.10.2018.g.

O zahtjevima će biti odlučeno pojedinačnim odlukama najkasnije do 18.prosinca 2018.g.,  o čemu će se obavijestiti pojedinačno svaki podnositelj zahtjeva.  Krajnjim kupcima koji podnesu zahtjev za otpis dugovanja, a ne udovoljavaju uvjetima za otpis dugovanja ponudit će se sklapanje sporazuma o obročnoj otplati dugovanja.

Nakon provedenog otpisa Gradska toplana d.o.o. će poduzeti potrebne mjere koje dovode do prestanka ovrhe u odnosu na otpisana dugovanja.  Osim obustave ovrha u FINA-i koje je Gradska toplana d.o.o. pokrenula, pa ih može i obustaviti,  skrećemo pažnju dužnicima da  postupak obustavljanja ovršnog postupka pred sudovima   može potrajati i dulje od 60 dana.

Sve potrebne informacije kao i zahtjev za otpis dugovanja,  biti će dostupne na službenoj web stranici Gradske toplane d.o.o.  www.gradska-toplana.hr , na email blokirani@gradska-toplana.hr , na broj telefona 047 411 166/ kućni 125  i u službenim prostorijama Gradske toplane d.o.o. na adresi u Karlovcu, T. Ujevića 7, prizemlje upravne zgrade, u uredu referenta za odnose sa potrošačima. Zahtjevu je potrebno priložiti jedino cjeloviti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (standardni), koji izdaje nadležna Financijska agencija blokiranim korisnicima.

 

Poziv za_podnosenje_zahtjeva_za_otpis_dospjelog_duga

Zahtjev za otpis dugova (word-docx)

Zahtjev za otpis dugova (pdf)

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !