Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

OBAVIJEST

Kategorija: Novosti

 

 

 

 

Poštovani.

 

Gradska toplana d.o.o. je u procesu pripremanja investicije zamjene vrelovoda u gradu Karlovcu u ukupnoj dužini od preko 20 kilometara. Vrelovod je definitivno dotrajao i potrebno ga je zamijeniti izgradnjom novoga za koju izgradnju se procjenjuje da će iznositi nešto preko 10 mil. EUR-a. Investicija se priprema sukladno metodologiji koja je propisana za apliciranje i dobivanje sredstava iz EU fondova jer se na taj način namjerava zatvoriti financijska konstrukcija za cijelu investiciju.

 

Kako bismo mogli što realnije pripremiti dokumentaciju za nadmetanje za izradu glavnih i izvedbenih projekata na temelju dobrog projektnog zadatka, a i sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, provedbom čijih odredbi smo obveznik, ovim putem provodimo istraživanje tržišta kako bismo dobili informacije:

 

  • O približnoj vrijednosti usluge izrade glavnih i izvedbenih projekata koji su predviđeni u priloženom projektnom zadatku i troškovniku

  • O mogućem roku izvršenja usluge izrade projekata naprijed navedenih

  • O mogućnosti i zainteresiranosti potencijalnih izvršitelja usluge projektiranja

  • O drugim važnim sugestijama, prijedlozima i primjedbama na pružanje predložene usluge projektiranja

 

Molimo vas da nam u roku od 8 dana dostavite vaše mišljenje i informacije o naprijed navedenom kako bismo mogli što kvalitetnije pripremiti i provesti postupak javne nabave.

 

 

Unaprijed zahvaljujemo na vašoj pomoći i suradnji.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                             Gradska toplana d.o.o.

U dolje navedenim linkovima možete pronaći više informacija:

 

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !