Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Ljetni radovi

Kategorija: Novosti

Protekla ogrjevna sezona 2018/2019 je uspješno završena te smo građanima pružili uslugu grijanja s visokih 99,65% isporučivosti usluge, čime možemo svi zajedno biti zadovoljni obzirom na starost gradskog vrelovoda, koja je prosječno oko 30 godina.

Završetkom grijaće sezone Gradska toplana Karlovac krenula je s opsežnim i zahtjevnim radovima koji su se odvijali tijekom ljetnih mjeseci. Na vrelovodnoj mreži smo dosad napravili nekoliko zamjena: zamijenjeni su novim cijevima priključci zgrade Smičiklasova 18 u duljini od 54 metra te Sarajevska 8 od 60 metara – ovdje se radi o jednom od najstarijih priključaka u gradu, starosti od 40 godina. U sklopu projekta novog vrtića Grabrik, zamijenjen je dio priključnog voda od magistralnog vrelovoda do osnovne škole „Grabrik“ na koji se veže i vrtić „Grabrik“ u duljini od 96 metara. Ukupna vrijednost ova tri zahvata je oko 354.000 kuna. Uz spomenute radove, istovremeno se obavljaju brojne manje aktivnosti na kućnim toplinskim sustavima naših korisnika. Izrazito smo sretni na činjenicu da se podigla svijest građana grada Karlovca o bitnosti povećanja energetske učinkovitosti svojih objekata . Takve poboljšice, osim povećanja ugode življenja u energetski učinkovitijim objektima, vode i do bitno nižeg računa za toplinsku energiju – prosječno se račun za grijanje nakon energetske obnove zgrade prepolovi.

Trenutno oko 75% korisnika Gradske toplane ima ugrađene kućne sustave za regulaciju i mjerenje potrošnje toplinske energije. Ovime želimo potaknuti i preostale korisnike da idu u tom smjeru. Naime, ugradnjom pojedinačne regulacije (termostatskih radijatorskih ventila) te jednog od oblika mjerenja (razdjelnici ili kalorimetri) prosječna se potrošnja toplinske energije smanjuje za oko 25%, no postoje i primjeri usporedivih zgrada gdje je ta razlika i gotovo 50%. Osim što je to zakonska obveza, ulaganje u regulaciju i mjerenje se relativno brzo vraća.

Bitna novost je da se Gradska toplana intenzivno priprema za prijavu na natječaj za bespovratna sredstva u okviru ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) programa, koji predviđa i mjeru 4c3 – ulaganja u toplinarstvo. Nakon što je Vlada RH na svojoj sjednici u Karlovcu 6. prosinca.2018. godine usvojila zaključak da se Karlovac s okolnim područjem uključi u ITU mehanizam, otvorila se mogućnost da se krene u pripremu dokumentacije za projektiranje i prijavu na natječaj za sufinanciranje rekonstrukcije i obnove vrelovodne mreže koja je u najkritičnijem stanju.

Gradska toplana već ima nekoliko potrebnih dokumenata/predstudija kao podloge za prijavu, a nedavno je provela postupak javne nabave za uslugu izrade studije izvodljivosti za zamjenu najvećeg dijela vrelovodne mreže, u dijelu koji je utvrdila predstudija - cca 20 kilometara cjevovoda. Dokumenti iz predstudije su pokazali da bi obnova u tome obimu iznosila oko 10 milijuna EUR-a. Uz cjevovode je predviđena i rekonstrukcija dijela vrelovoda koji prolazi kroz toplinske podstanice, a koji će omogućiti kvalitetnije upravljanje kompletnim centralnim toplinskim sustavom. Trenutno je studija izvodljivosti u izradi. Potom slijedi projektiranje i prijava na natječaj te na kraju izvođenje radova. U Gradu Karlovcu i u Gradskoj toplani osnovani su timovi za ITU projekt, koji zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova intenzivno rade na pripremi dokumenata. Predstavnici Gradske toplane i Grada Karlovca su već odradili prvi radni sastanak na tu temu s predstavnicima MRRFEU i konzultantima JASPERS-a gdje je projekt podržan, razmijenjene informacije i upute te dobivene daljnje smjernice. Do kraja godine očekujemo konačnu verziju studije izvodljivosti kao i ugovaranje usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije, kako bismo nakon toga bili spremni za prijavu na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava sufinanciranja rekonstrukcije sustava. Plan je zamjena dotrajalog dijela vrelovodne mreže i rekonstrukcija proizvodnog dijela kako bi se dobila sigurnija proizvodnja i opskrba toplinskom energijom i povećanje učinkovitosti u području vrelovodne mreže za cca 10%, te u području proizvodnje za cca 6%. Sve navedeno je bitan preduvjet za prihvat topline iz obnovljivog izvora – primarno geotermalne energije, u skladu sa strategijom Gradske toplane i grada Karlovca.

Ponosni smo što su građani grada Karlovca još prije 50 godina prepoznali ovaj napredni oblik grijanja urbanih sredina. Karlovački gradski vrelovod je svojom veličinom ubrzo postao treći po veličini u Hrvatskoj te se već dugo vremena proteže kroz 6 gradskih četvrti: Baniju, Zvijezdu, Novi centar, Luščić, Grabrik i Rakovac i grije više od polovine gradskog stanovništva. Ovakav sustav grijanja ima nekoliko bitnih prednosti za građane:

NAJSIGURNIJI OBLIK GRIJANJA: Gradska toplana za proizvodnju toplinske energije može koristiti dva energenta: prirodni plin i tekuće gorivo, zbog čega u slučaju eventualne plinske krize grijanje korisnicima ne staje; nadalje Gradska toplana posjeduje dva proizvodna postrojenja - glavno i pričuvno: u slučaju ispada glavnog postrojenja, pričuvno preuzima funkciju te osigurava grijanje Vaših domova i prostora. U slučaju kvara na kućnim instalacijama interventni tim Gradske toplane otklanja problem u vrlo kratkom roku, najčešće u nekoliko sati. Na kraju, grijanje preko centralnog toplinskog sustava predstavlja gotovo bezopasan oblik grijanja - nema opasnosti od eksplozije, požara, gušenja i sl.

KOMFORNA I POTPUNA USLUGA: na korisniku je da otvori radijator, o ostalome brigu vodi Gradska toplana. Za sve potrebe vezano uz uslugu grijanja korisnik se javlja na jedno mjesto – u Gradsku toplanu - koja u potpunosti vodi brigu o grijanju, od proizvodnje do radijatora. Gradska toplana je tvrtka s dugogodišnjom tradicijom u vlasništvu grada Karlovca i primarni poslovni interes Gradske toplane je zadovoljstvo građana uslugom grijanja. Bitno je također reći da je poslovanje Gradske toplane pod stalnim nadzorom neovisnog regulatornog tijela (Hrvatska energetska regulatorna agencija), čime su građani-korisnici dodatno zaštićeni.

VISOKA RAZINA ZAŠTITE OKOLIŠA: visoki dimnjak Gradske toplane odvodi štetne emisije visoko iznad grada čime, u odnosu na ostale oblike grijanja, jasno doprinosi čistom zraku grada Karlovca. Iznimno je bitno istaknuti da je centralni toplinski sustav tj. gradski vrelovod jedino rješenje za učinkovit prihvat topline iz obnovljivog izvora (primarno geotermalna energija). Također, postrojenje za proizvodnju toplinske energije je pod stalnim nadzorom djelatnika i zadovoljava suvremene standarde koji se redovito provjeravaju od strane ovlaštenih tvrtki. Sve navedeno maksimalno doprinosi ideji Karlovca kao zelenog grada.

GRIJANJE ORIJENTIRANO BUDUĆNOSTI: centralni toplinski sustavi su jedini oblik grijanja koji učinkovito može prihvatiti i distribuirati toplinu iz obnovljivih izvora, osobito geotermalne energije za koju postoje naznake velikih zaliha u neposrednoj blizini grada Karlovca. Zbog svih pozitivnih osobina centralni toplinski sustavi su prvi izbor grijanja urbanih sredina te su uvršteni u strateške dokumente Europske unije i Republike Hrvatske.

Na kraju, želimo naglasiti da nam je zadovoljstvo građana – naših korisnika iznimno važno. Naše aktivnosti su većim dijelom regulirane i definirane, no pozivamo građane da nam se jave s pitanjima i sugestijama kako bismo zajednički dodatno unaprijedili uslugu te povećali zadovoljstvo.

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !