Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Oglas za prodaju teretnog vozila

Kategorija: Novosti

Temeljem Odluke Gradska toplane d.o.o., Ur. broj: 3847 pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponude za rashodovano rabljeno motorno vozilo

OGLAS ZA PRODAJU TERETNOG VOZILA

Rok za dostavu ponuda je 23. rujna 2019. godine do 10,00 sati, poštom na adresu Gradske toplane d.o.o., 47 000 Karlovac, Tina Ujevića 7 ili osobno u tajništvo Društva.

VOZILO: teretni automobil marke VW Caddy 1.9 SDI,

BROJ ŠASIJE: WV1ZZZ9KZ3R522547

GODINA PROIZVODNJE: 2003.

SNAGA M OTORA/ KW: 47

RADNI OBUJAM MOTORA/ CCM: 1896.

BROJ VRATA: 3

PROCIJENJENA VRIJEDNOST VOZILA/KN: 5.000,00 kn

PRIJEĐENO KM: 119.977

REGISTRACIJA ISTEKLA: 30.08.2019. godine, 

U VOZNOM STANJU.

Rabljeno motorno vozilo može se pregledati dana 16. rujna 2019. godine od 08,00 do 13,00 sati u krugu Gradske toplane d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti vozila.

Jamčevine se mogu uplatiti na poslovni račun Gradske toplane d.o.o. na IBAN HR70 2400 0081 1101 4992 6, Karlovačka banka d.d., model HR00 s pozivom na broj 3847-843006178934 najkasnije do 21.rujna 2019. godine.

Osoba čija ponuda će biti odabrana dužna je u cijelosti u roku od 3 dana izvršiti uplatu prodavatelju ponuđeni iznos umanjen za već uplaćenu jamčevinu, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu “viđeno-kupljeno” i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe čija je ponuda odabrana.

Povrat uplaćene jamčevine za osobe koje su sudjelovale u nadmetanju, a nisu odabrane, provesti će se najkasnije u roku od 8 dana pod uvjetom da je dostavljen broj računa uplatitelja.

Cijena se izražava u kunama bez poreza. Kupac je dužan platiti postotak poreza na ponuđenu cijenu koja ga obvezuje.

Ponuda mora sadržavati pored ponuđenog iznosa za predmet prodaje i:

  1. presliku identifikacijske isprave
  2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
  3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
  4. izvod iz sudskog registra tvrtki ukoliko je ponuditelj pravna osoba
  5. broj računa uplatitelja za potrebe povrata iznosa jamčevine.

Povjerenstvo će objaviti odluku o odabiru najpovoljnije ponude na web stranici Gradske toplane d,o,o, www gradska-toplana.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti: na e-mail nabava@gradska-toplana.hr ili na broj mobitela 091/2584003 i 091/2584046.

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !