Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

O nama

Gradska toplana Karlovac

Gradska toplana Karlovac
  • Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom na području grada Karlovca
  • Gradska toplana d.o.o. Karlovac je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano za djelatnost opskrbe parom i toplom vodom sa sjedištem u Karlovcu, Tina Ujevića 7. Upisana je u glavnu knjigu sudskog registra 29. svibnja 2012. godine. Osnivač društva je Grad Karlovac kao jedini vlasnik i ulagač.

Kontakti

Poslovna kartica

Naziv firme:
Gradska toplana d.o.o.

Adresa sjedišta:
Tina Ujevića 7,                
47000 Karlovac

Adresa ureda:
Tina Ujevića 7,                  
47000 Karlovac

Tel: 047/411-166
E-mail: info@gradska-toplana.hr

Godina osnutka: 2012. 

Upis u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital:

3.234.520,00 euro

MBS: 080799600
OIB: 84300617934
IBAN: HR7024000081110149926

Struktura

Organizacija

Skupština društva
Skupštinu društva čini Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić koji ju ujedno i zastupa.

Uprava:
Zdravko Eremić

Predsjednik Nadzornog odbora:
Alen Katić

Zamjenik predsjednika:
Stjepan Mrežar

Članovi:
Mirna Špehar
Vesna Joha

Predstavnik radnika:
Tihomir Baršić

Tajnik:
Dalia Stern Kušan

Djelatnosti

Što i kako radimo

Proizvodnja toplinske energije

Pročitaj više

Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

Pročitaj više

Prijevoz za vlastite potrebe

Pročitaj više

Distribucija toplinske energije

Pročitaj više

Skladištenje nafte i naftnih derivata

Pročitaj više

Tehničko ispitivanje i analiza

Pročitaj više

Opskrba toplinske energije

Pročitaj više

Djelatnost kupca toplinske energije

Pročitaj više

Pružanje usluga u trgovini

Pročitaj više
U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas