Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Priopćenja

Oglas za prodaju službenih vozila

03. rujna 2020.

Temeljem Odluke o prodaji službenih vozila Gradska toplane d.o.o., Ur. broj:3509 pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za rashodovana rabljena motorna vozila

OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA

Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2020. godine do 14.00 sati, poštom na adresu Gradske toplane d.o.o., 47 000 Karlovac, Tina Ujevića 7 ili osobno u tajništvo Društva.

  • VOZILO: teretni automobil marke VW Caddy 1.9 SDI – N1

BROJ ŠASIJE: WV1ZZZ9KZ3R522547

GODINA PROIZVODNJE: 2003.

SNAGA M OTORA/ KW: 47

RADNI OBUJAM MOTORA/ CCM: 1896.

BROJ VRATA: 3

POČETNA VRIJEDNOST VOZILA/KN: 6.000,00 kn s PDV-om

PRIJEĐENO KM: 184.470

REGISTRACIJA : 10.10.2020. 

STANJE VOZILA: ISPRAVAN.

  • VOZILO: teretni kamion marke IVECO – N2 DOPUŠTENE NOSIVOSTI 3020 KG

BROJ ŠASIJE: H16033400K1022ZPP

GODINA PROIZVODNJE: 2005.

SNAGA M OTORA/ KW: 122

RADNI OBUJAM MOTORA/ CCM: 2998

BROJ VRATA: 3

POČETNA VRIJEDNOST VOZILA/KN: 59.000,00 kn s PDV-om

PRIJEĐENO KM: 109.300

REGISTRACIJA : 25.08.2021.

OBLIK KAROSERIJE: SAMOISTOVARNO S DUPLOM KABINOM 

STANJE VOZILA: ISPRAVAN.

  • VOZILO: putnički automobil marke VW Golf IV 1.9 SDI

BROJ ŠASIJE: WWWZZZ19ZXB086425

GODINA PROIZVODNJE: 1998.

SNAGA M OTORA/ KW: 50

RADNI OBUJAM MOTORA/ CCM: 1896.

BROJ VRATA: 5

POČETNA VRIJEDNOST VOZILA/KN: 10.000,00 kn s PDV-om

PRIJEĐENO KM: 227.500

REGISTRACIJA : 11.11.2020. 

STANJE VOZILA: ISPRAVAN.

Službena vozila mogu se pregledati radnim danom od 04.09. do 17.09.2020. godine u vremenu od 08.00 do 13.00 sati u krugu Gradske toplane d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti vozila.

Jamčevine se mogu uplatiti na poslovni račun Gradske toplane d.o.o. na IBAN HR70 2400 0081 1101 4992 6, Karlovačka banka d.d. ili na blagajni društva, najkasnije do 17.09.2020.godine.

Osoba čija ponuda će biti odabrana dužna je u cijelosti u roku od 3 dana izvršiti uplatu prodavatelju ponuđeni iznos umanjen za već uplaćenu jamčevinu, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu “viđeno-kupljeno” i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe čija je ponuda odabrana.

Povrat uplaćene jamčevine za osobe koje su sudjelovale u nadmetanju, a nisu odabrane, provesti će se najkasnije u roku od 8 dana pod uvjetom da je dostavljen broj računa uplatitelja.

Cijena se izražava u kunama s porezom (PDV). Kupac je dužan platiti postotak poreza na ponuđenu cijenu koja ga obvezuje.

Ponuda mora sadržavati pored ponuđenog iznosa za predmet prodaje i:

1. presliku identifikacijske isprave

2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik

3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

4. izvod iz sudskog registra tvrtki ukoliko je ponuditelj pravna osoba

5. broj računa uplatitelja za potrebe povrata iznosa jamčevine.

Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Gradska toplana d.o.o.,Tina Ujevića 7, 47000 Karlovac, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.

Gradska toplana d.o.o. objaviti će odluku o odabiru najpovoljnije ponude na web stranici Gradske toplane d,o,o, www gradska-toplana.hr.

Dodatne informacije mogu se dobiti: na e-mail: milenko.flegaric@gradska-toplana.hr  ili na broj mobitela 091/2584046.

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas