Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Izvješće o donacijama

GRADSKA TOPLANA d.o.o.

KARLOVAC

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA U 2016. GODINI

Red.broj

Kome su donirana

Iznos kn

Izvješće o donaciji

1

UDRUGA OBOLJELIH OD RAKA, LEUKEMIJE I OSTALIH MALIGNIH BOLESTI „NOVI ŽIVOT“

1.000,00 kn

Dostavljeno

2

KARLOVAČKA ŠPORTSKA ZAJEDNICA

1.600,00 kn

Dostavljeno

3

SINDIKALNA PODRUŽNICA GRADSKE TOPLANE d.o.o.

5.000,00 kn

Dostavljeno

4

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1.500,00 kn

Dostavljeno

 

UKUPNO:

9.100,00 kn

 

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA U 2017.GODINI

Red.broj

Kome su donirana

Iznos kn

Izvješće o donaciji

1

UDRUGA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU ZVONČIĆI

4.167,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g.

       

2

UDRUGA ZA LOKALNI RAZVOJ „TURBINA PROMJENA“

3.300,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

3

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

3.000,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

4

UDRUGA SLIJEPIH USKA

4.000,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

5

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE

4.000,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

6

UDRUGA ZA DOBROBIT I ZAŠTITU ŽIVOTINJA „MIJAU-KARLOVAC“

3.333,00 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

7

„OSMICA“ DRUŠTVO ZA PLANINARENJE, ISTRAŽIVANJE I OČUVANJE PRIRODOSLOVNIH VRIJEDNOSTI

4.116,50 kn

Temeljem Ugovora o financiranju udruga dostaviti izvještaje o provedbi programa do 30. studenog 2017.g

 

UKUPNO:

25.916,50 kn

 

Gradska toplana d.o.o. nije donirala Udruge proizašle iz Domovinskog rata.

Temeljem odluke donirano je 1.500,00 kn Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Banija 24, Karlovac (Ugovor o donaciji)

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !