Kontakt telefon 047/411-166
Besplatni broj za hitne intervencije 0800 200 179
Info i podrška info@gradska-toplana.hr

Toplanin kutak

Ljudski resursi

Planirana bolja iskoristivost tržišta, kao i širenje tržišta u okviru ostalih djelatnosti koje nisu u svezi sa isporukom toplinske energije,a koja bi u budućem razdoblju uvjetovala potrebu za zapošljavanjem radnika više ili visoke stručne spreme sa stečenim znanjima kao i vještinama marketinga, prodaje, tehničkih područja te instalatere centralnog grijanja, električare i slično, a sve proporcionalnom planu ostvarenja većih prihoda, uz uvjetovanje realizacije prema planu.

TRENUTNO NEMA RASPISANIH NATJEČAJA.

U slučaju potrebe društva za dodatnim zapošljavanjima, sve potrebne informacije o istome će biti pravovremeno objavljenje. 

Imate pitanja ili probleme sa grijanjem na gradsku toplanu ? kontaktirajte nas !