Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Pristup informacijama

Načini informiranja

Pravo na pristup infomracijama je izuzetno važan alat za postizanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela javne vlasti na svim razinama, jačanje odgovornosti i suzbijanja korupcije. Ukoliko želite doći do informacije koja Vam je potrebna ovim putem kontaktirajte službenika za informiranje.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

Kriterij za određivanje visine naknade

 

 

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas