Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Sukob interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 predstavnici naručitelja iz članka 76.  ZJN 2016 ili s njim povezane osobe su u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • MATA-M j.d.o.o., Borlin 140, Karlovac, OIB 72789040300
  • BARŠIĆ INSTALACIJE d.o.o., Skakavac 26/a, Skakavac, OIB 37182173450
  • FELIĆ SERVIS j.d.o.o. , Varoš Bosiljevski 18, Varoš Bosiljevski, OIB: 60343214845 

 

 

 

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas