Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave i sprječavanje sukoba interesa

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljuje se registar ugovora - 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

Sprječavanje sukoba interesa

 

U skladu s člankom 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Naručitelj Gradska toplana d.o.o. Karlovac objavljuje da ne smije sklapati ugovore sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 

  • I-PROJECT CONSULT d.o.o. Miroslava Krleže 8, Karlovac, OIB 33119652740

  • L-GRAV, obrt za lasersko graviranje, Prilaz Kozjači 28, Karlovac, MB 9254601
  • BARŠIĆ INSTALACIJE d.o.o., Skakavac 26/a, Skakavac, OIB 37182173450

 

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas