Pristupačnosti
Pristupačnosti
loading

Novosti

Potpisivanje Ugovora za zamjenu pumpnih agregata s frekventnim pretvaračima i revitalizaciju sustava kemijske pripreme vode - Projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“

Potpisivanje Ugovora za zamjenu pumpnih agregata s frekventnim pretvaračima i revitalizaciju sustava kemijske pripreme vode - Projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“
25. studenog 2021.

U Gradskoj toplani, 25. studenoga 2021., potpisan je Ugovor za zamjenu pumpnih agregata s frekventnim pretvaračima i revitalizaciju sustava kemijske pripreme vode u sklopu Projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“, kojim će se revitalizirati vrelovodna mreža grada Karlovca. Ugovor su potpisali direktor Gradske toplane d.o.o., Hrvoje Klobučar te direktor tvrtke STRIX -ECO d.o.o., Darko Milić.

Nakon nabave opreme potrebne za zamjenu pumpnih agregata slijedi ugradnja iste u distribucijsko postrojenje Gradske toplane, čime će se modernizirati i dodatno automatizirati sustav distribucijskih crpki u okviru pogona distribucije kao i sustav za kemijsku pripremu vode. Vrijednost Ugovora je 2.618.628,00 kuna bez PDV-a, dok je ukupna vrijednost projekta 133.872.862,00 kuna, od čega će biti sufinancirano EU novcem 103.585.047,02 kuna.

U slučaju pitanja ili problema s grijanjem na gradsku toplanu, kontaktirajte nas.
Kontaktirajte nas